CO MI BĚŽÍ HLAVOU

A NAD ČÍM PŘEMÝŠLÍM

Je to moje oblíbená otázka hlavně při krizové intervenci. Nejčastější odpovědí jsou děti, partner, někdy i kamarád/ka. A sem tam se stane, že někdo tenkým hláskem dodá: "Já vím, že bych to měl/a být já, ale .... (každý ať si dosadí svou výmluvu).