KDO JSEM


KATEŘINA BRIKCIOVÁ

 • Ještě při škole jsem začala pracovat v nadnárodní společnosti na personálním oddělení a zároveň jsem absolvovala pětiletý výcvik v integrativní psychoterapii, abych si mohla založit vlastní psychoterapeutickou praxi.
 • Podařilo se mi tak propojit dva psychologické směry, které mě baví nejvíc - psychoterapii a psychologii práce, zvláště pak vzdělávání dospělých a koučování.
 • Více než deset let také působím jako psycholog v Bílém kruhu bezpečí, organizaci pro pomoc obětem a svědkům trestných činů, kde pracuji s klienty v akutní krizi.
 • Naplňuje mě provázet klienty nejrůznějšími cestami v různých prostředích, být s nimi, zprostředkovat jim nové zážitky a možnosti.
 • Mám ráda od všeho trochu. Město i les, společnost i samotu, strukturu i mírný chaos. A letos se už dozajista naučím hrát na kytaru!

Můj příběh

NEDOTÝKAJÍ SE NÁS SAMOTNÉ VĚCI, ALE ZPŮSOB, JAKÝM JE PŘIJÍMÁME.  

 • Vystudovala jsem psychologii na FF UK v Praze. Prošla jsem 5i letým sebezkušenostním výcvikem v integrativní psychoterapii. Pokračovala jsem koučovacími výcviky zaměřenými na executive coaching a psychologické koučování.
 • Svou odbornost jsem rozšířila v dalších terapeutických výcvicích - krizové intervenci, zpracování a integraci prožitého traumatu.
 • Mám několikaleté pracovní zkušenosti z nadnárodních konzultantských společností, kde jsem se věnovala vzdělávání dospělých a rozvoji zaměstnanců.
 • Svým klientům pomáhám dosáhnout pozitivní změny ve svém chování, která zlepší jejich schopnost čelit novým výzvám, a zároveň přispěje k pocitu vnitřní spokojenosti, k lepším vztahům sami k sobě i svému okolí a k hlubšímu pocitu naplnění.
 • Ve všech projektech kladu důraz originalitu vašich životních příběhů, nacházíte se mnou řešení, která jsou uplatnitelná v reálném životě. Díky vynaložené energii, motivaci a úsilí v sobě objevíte sílu se změnit a dosáhnout svých snů.
 • Pohybuji se mezi různými kulturami a jazyky, nabité zkušenosti využívám při práci s expaty v různých zemích.
 • DIRIVITU s.r.o. je pro vás zárukou kvality i odbornosti - udržuji krok s nejnovějšími poznatky v oboru napříč zeměmi.
 • Přidanou hodnotou je i to, že má práce je pro mne potěšením i radostí a energie z toho plynoucí se přenáší na každý jednotlivý projekt, kterému se věnuji. 

ŠTĚSTÍ TVÉHO ŽIVOTA NEZÁVISÍ NA TOM, JAK SE UTVÁŘÍ TVŮJ OSUD, ALE NA TOM, JAK SE VŮČI NĚMU ZACHOVÁŠ. (Erich Fromm)