KDO JSME

A PROČ SPOLU TAK RÁDY SPOLUPRACUJEME


KATEŘINA BRIKCIOVÁ

 • Ještě při škole jsem začala pracovat v nadnárodní společnosti na personálním oddělení a zároveň jsem absolvovala pětiletý výcvik v integrativní psychoterapii, abych si mohla založit vlastní psychoterapeutickou praxi.
 • Podařilo se mi tak propojit dva psychologické směry, které mě baví nejvíc - psychoterapii a psychologii práce, zvláště pak vzdělávání dospělých a koučování.
 • Více než deset let také působím jako psycholog v Bílém kruhu bezpečí, organizaci pro pomoc obětem a svědkům trestných činů, kde pracuji s klienty v akutní krizi.
 • Naplňuje mě provázet klienty nejrůznějšími cestami v různých prostředích, být s nimi, zprostředkovat jim nové zážitky a možnosti.
 • Mám ráda od všeho trochu. Město i les, společnost i samotu, strukturu i mírný chaos. A letos se už dozajista naučím hrát na kytaru!

ANNA HOFFMANNOVÁ

 • Jsem psycholožka, psychoterapeutka a certifikovaná koučka s velikým nadšením pro svou práci.
 • Ráda v klientech probouzím chuť ke změně a nabíjí mne pracovat s lidmi, kteří se chtějí rozvíjet a objevovat nové příležitosti ve svém životě.
 • Jsem zapálenou posluchačkou pro Váš příběh a zkušenou průvodkyní při vytváření kreativního prostoru během hledání vaší cesty.
 • Věřím, že i krize má v našem životě smysl a může být příležitostí k růstu, aneb per aspera ad astra - přes překážky ke hvězdám.
 • Osobnostní rozvoj je pro mne úzce spojen i s emoční inteligencí a mé děti mi jsou denně mými učiteli.
 • Velmi mne baví, že se ve svém životě mohu pohybovat mezi různými zeměmi a jazyky. Nejvíce zregeneruji při plachtění.

NÁŠ PŘÍBĚH A NAŠE FILOZOFIE

NEDOTÝKAJÍ SE NÁS SAMOTNÉ VĚCI, ALE ZPŮSOB, JAKÝM JE PŘIJÍMÁME.  

 • Již přes sedmnáct let jsme si vzájemně velkou ispirací a podporou v osobním i pracovním životě.
 • Potkaly jsme se při studiu psychologie na FF UK v Praze. Prošly jsme spolu 5i letým sebezkušenostním výcvikem v integrativní psychoterapii. Pokračovaly jsme koučovacími výcviky zaměřenými na executive coaching a psychologické koučování. Svou odbornost jsme rozšířily v dalších terapeutických výcvicích - krizové intervenci, zpracování a integraci prožitého traumatu, rodinné terapii a systemických vztazích v rodině.
 • Obě máme několikaleté pracovní zkušenosti z nadnárodních konzultantských společností, kde jsme se věnovaly vzdělávání dospělých, rozvoji zaměstnanců, AC/DC, tvorbě kompetenčních modelů.
 • Našim klientům pomáháme dosáhnout pozitivní změny ve svém chování, která zlepší jejich schopnost čelit novým výzvám, a zároveň přispěje k pocitu vnitřní spokojenosti, k lepším vztahům sami k sobě i svému okolí a k hlubšímu pocitu naplnění.
 • Ve všech projektech klademe důraz originalitu vašich životních příběhů, nacházíte s námi řešení, která jsou uplatnitelná v reálném životě. Díky vynaložené energii, motivaci a úsilí v sobě objevíte sílu se změnit a dosáhnout svých snů. 
 • Každá žijeme v jiné zemi, pohybujeme se mezi různými kulturami a jazyky, nabité zkušenosti využíváme při práci s expaty v různých zemích.
 • Naše firma je pro vás zárukou kvality i odbornosti - udržujeme krok s nejnovějšími poznatky v oboru napříč zeměmi.
 • Přidanou hodnotou je i to, že spolu chceme být i ve volném čase. Pracovat spolu je pro nás potěšením i radostí a energie z toho plynoucí se přenáší na každý jednotlivý projekt, kterému se věnujeme. 

ŠTĚSTÍ TVÉHO ŽIVOTA NEZÁVISÍ NA TOM, JAK SE UTVÁŘÍ TVŮJ OSUD, ALE NA TOM, JAK SE VŮČI NĚMU ZACHOVÁŠ. (Erich Fromm)