ČÍM SE ZABÝVÁM

KRIZE A JAK NA NI

Zvládání náročných situací v životě, v práci i na homeofficu

Rozpoznání krize v týmu i v rodině

Rovnováha v životě

PSYCHOHYGIENA

Jak předejít syndromu vyhoření nejen u vrcholových manažerů

Obnova vnitřních zdrojů

Redukce napětí v obtížných životních situacích

EMOČNÍ INTELIGENCE

Klíč k lepším vztahům

Efektivní komunikace vedoucí ke spolupráci

Vyrovnání se s vlastní minulostí

POHODA V RODINĚ

V rodině má každý své nezastupitelné místo - systemické řády

Jak nás ovlivňují sourozenecké konstelace soukromě i pracovně

Jak mluvit, abychom se domluvili


JAK PRACUJI

Program vždy uzpůsobuji potřebám klienta. Vy rozhodujete, jaká forma spolupráce je pro vás nejvýhodnější.


INTERAKTIVNÍ WORKSHOP / WEBINÁŘ

Jak dosáhnout spolupráce s druhými

Aktivní naslouchání

Jak pracovat s pocity

Jak najít zdroje


INDIVIDUÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Vyrovnání se s vlastní minulostí

Rovnováha v životě

Jak se mění samota v době covidu

Jak pocítit osobní štěstí


SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE

Jak skloubit kariéru a péči o děti

Jak neztratit sáma sebe a mít dostatek empatie pro sebe i druhé

Emoční první pomoc